Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Mali Cvrčak" Zagreb raspisuje:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

- ODGOJITELJ/ICA

 ♦ jedan (1) izvršitelj/ica - na određeno radno vrijeme (puno radno vrijeme), zamjena

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

- prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

♦ životopis,
♦ presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
♦ preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu, dokaz o oslobođenju polaganja stručnog ispita ili bez položenog stručnog ispita uz obvezu polaganja u zakonskom roku,
♦ uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci),  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13),
♦ preslika domovnice
♦ elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Na natječaj se mogu javiti oba spola.

 
Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na e-mail adresu: vrtic.malicvrcak@gmail.com  s naznakom: «za natječaj».

Zakašnjele prijave kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem u zakonskom roku.

 
Natječaj je objavljen na Oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića "Mali Cvrčak" Zagreb dana 14. 3. 2018. godine.

Natječaj traje od 15.3.2018. do 30. 3. 2018. godine
Dječji vrtić Mali Cvrčak Dječji vrtić Mali Cvrčak
Web formularKako do nas?